Vattentätning

Läckande tak?

Hyperdemo System består av ett flytande takmembran baserat på en mycket flexibel Plyuretan (över 800% elasticitet) som enkelt appliceras på läckande platta tak. Systemet har använts med framgång i hela Europa i alla olika klimatzoner från södra Europa till kalla och vintriga Ryssland.

Att sätta en accent på ekologi, forskning och utveckling Department of Alchimica S.A. efter år av ansträngningar har utvecklat en unik grön vattenteknik dispersioner av polyuretanhartser. Som en följd av detta kan vi föreslå miljövänliga lösningar som uppfyller de högsta standarderna, inte bara när det gäller ekologi utan även tekniska parametrar.

Varför läcker det?

Den helt dominerande anledningen till läckage i låglutande papptak är att fogarna har släppt. Andra vanliga orsaker är brott i tätskiktet och felaktiga anslutningar till väggar, sargar eller genomföringar. Varje teknik som används för att renovera låglutande papptak måste därför vara lösningen på just de här problemen.

Fördelar med polyuretan

  • Bildar ett skarvfritt membran som minimerar risken för läckor
  • Ger full ytvidhäftning som säkerställer att inget vatten kan tränga in under membranet
  • Hög elasticitet (800%)
  • UV-beständig och ingen påverkan i temperaturer från -40° C till +90° C
  • Skyddar mot alla typer av temperaturväxling
  • Klarar stående vatten på ytan året runt
  • Förväntat livslängd minst 25 år
  • Ingen öppen låga behövs
  • Minimalt underhåll

Förväntad livslängd över

år

Vi svarar gärna på dina frågor