Penetron

En effektiv metod för tätning av betong

Penetron är en komplett metod för kapillär vatten- och fukttätning av betong – en enkel och effektiv metod som ger ett snabbt, vattentätt resultat. Metoden kan användas såväl förebyggande som vid tätning av läckage.

Hemligheten bakom den unika tätningsförmågan är tillsatsen av en speciell graderad aktiv kemi som i kontakt med betong och vatten skapar en permanent vattentät betong.

Lätt att använda

Penetron är ett pulver och består av Standard Portlandcement, finmald kvartssand samt en speciellt graderad aktiv kemi. Pulvret blandas med vatten och appliceras sedan på betongen som slammas med hjälp av murborste, roller och pensel eller, vid större projekt, sprutapplicering. Penetron kan påföras både inom- och utomhus samt över eller under mark och skyddar även mot kemisk påverkan av betongen. Penetron kan även användas förebyggande vid nybyggnation.

Miljö och kvalitét

Penetron är helt giftfritt och godkänt för att användas såväl inom- som utomhus utan restriktioner. Betong behandlad med Penetron är godkänd även för förvaring av dricksvatten. Penetron är certifierat enligt ISO 9001:2000 samt ISO 2002.

Stor flexibilitet

  • Kan användas på såväl negativ som positiv sida av betongen.
  • Tätar såväl mot som med vattentrycket.
  • Kan täta aktivt läckage, även under stort vattentryck.
  • Kan blandas in i betongen vid nygjutning.
  • Kan användas på både ny och gammal betong.

Den vattentäta lösningen

Vi svarar gärna på dina frågor