Supplier Partner

Vår kunskap, erfarenhet och våra system möjliggör för en ökad livslängd för din fastighet och då även en bättre energibesparing. Både er vardag och miljön gynnas av att er byggnad får ett så bra skydd, mot brännande sol och ihärdigt regn, som möjligt.

SolreflekterandeVattentätning

Solreflekterande

Hyperdemo System ökade förmåga att reflektera solstrålar är ett stort steg framåt i kampen mot golbal uppvärmning. Hyperdemo System bidrar också till en ökad livslängd för taket och en bättre energibesparing.

Vattentätning

Hyperdemo System består av ett flytande takmembran baserat på en mycket flexibel Plyuretan (över 800% elasticitet) som enkelt appliceras på läckande platta tak. Systemet har använts med framgång i hela Europa i alla olika klimatzoner från södra Europa till kalla och vintriga Ryssland.

Övriga tjänster

En effektiv metod för tätning av betong. Penetron är en komplett metod för kapillär vatten- och fukttätning av betong – en enkel och effektiv metod som ger ett snabbt, vattentätt resultat.

Vita tak är

gröna tak

Vi svarar gärna på dina frågor